2009

Zpráva o činnosti DS Komedyjanti za r. 2009
(jak byla přednesena na výroční schůzi dne 13.2.2010)

Drazí moji !
další rok zmizel v propadlišti dějin a já opět předkládám přehled naší aktivity za rok minulý. V porovnání s rokem 2008 lze konstatovat, že se jednalo o období téměř pohodové. Příčinou byla skutečnost, že se nehrálo v Bärnau. Letošní rok asi pohodový nebude, leč nepředbíhejme.

V lednu intenzivně zkoušíme "Postel pro anděla" - jak víte, hned se připravily alternace, což se později ukázalo jako velice moudré opatření.

Únor byl ve znamení výroční členské schůze a zkoušek na "Anděla".

Březen - zkoušení "Anděla", nuda co ? Na zkouškách však ne, protože za dveřmi stojí premiéra.

Konečně je tu duben a den "D". 5. 4. - v neděli těsně před devatenáctou hodinou po sobě nervózně šlapeme na ztemnělé scéně a čekáme na osudové "tudududůůů", které hřmí z našich nových reproduktorů a už to jede. O přestávce si nevydechneme, ale cpeme do diváků bramboráky a výtečný Chodovar, doufaje, že i druhou půlku vydrží v sále. Závěrečnou písní vyvoláváme potlesk, který dlouho neutichá. Dobrá práce. Stejný úspěch se opakuje i na druhé premiéře 18. dubna. Mezi tím probíhá v Chodovaru dohovor o našem zapojení do slavnostního otevření Pivních lázní. 19. 4. se setkáváme s kolegáčky z Bärnau při bowlingu na zimáku, kam jsme je pozvali. Akční duben zakončujeme již zmíněnou účastní na otvírání největších pivních lázní na světě, kdy do Chodovarského areálu zavítal Dr. House. Povedenou scénku trochu poškodilo hlučící obecenstvo a nepřítomnost audiotechniky - touto opakující se skutečností se musíme vážně zabývat.

V květnu se nic divadelního nedělo.

Celou první půlku června se část členů souboru povalovala v termálech Maďarska, cpala se klobáskou a tokajským. Ale hned 18. 6. se hraje "Anděl" v Konstantinových Lázních.

V červenci hrajeme "Anděla" pod širým nebem ve Starém Sedlišti - pohodová atmosféra byla umocněna péčí organizátorek. Na pouti v Pernolci pak bodují"Krhútské tance".

A je zde srpen s nezapomenutelným vystoupením na Historických slavnostech - jistě máme ještě v živé paměti geniální nápad pana Silovského a mazurkovou šílenost. Také se s našimi kolegy z Bärnau zapojujeme do průvodu osobností, a pak si již užíváme míchaných nápojů. Historické byly premiérou pro naše dobové kostýmy a obuv. Měsíc pak zakončujeme účastí na Pivních slavnostech v Chodovaru. Tradičně vytváříme dvě scény - na varně s Pepinem a paní sládkovou a na nádvoří u kašny s tématem "Pivní akademie",v plén je nám panem sládkem dán soudeček ležáku a tak si to opět užíváme. Tentokrát zůstáváme trochu délo a tak si to posléze užívá i Adéla Gondíková v kolečku s našimi tanečníky.

V září přivádí v němý úžas návštěvníky Dne čekého lesa na St. Knížecí Huti naše vystoupení s Krhútskou tématikou. Ke kumštu se vracíme vystoupením "Anděla" v Domažlicích.

Říjen je téměř hektický, protože 9. 10. hrajeme v Tisové,10. 10. v Klenčí a 24. 10. v Plané. "Anděl" trhá kasu! 11.10. probíhá v Riveru schůzka s Bärnauskými, na které se probírá naše účast v letošní sezoně a výběr hry. Volba padá na Guareschiho "Don Camillo a Peppone"

Listopad zahajujeme účastní na Divadelním bále v Domažlicích, kde se prezentujeme jednou ze scének z Chodovaru - konkrétně se jednalo o "Příjezd komise EU". Pak následuje návštěva v Bärnau a schůzka, na které se začínáme seznamovat s novou hrou od Zdeňka Zelenky "Přípitek všem láskám aneb lekce lásky", na motiv Boccaciova Dekameronu. Měsíc končíme v Pernolci na zpívání pod dubem. Kdo se účastnil, ví, že se jednalo o zvláštní formu poděkování Pernoleckých za naše vystoupení na pouti a že se pod dubem více než zpívalo, konzumoval svařák a řízky.

V prosinci se tradičně účastníme "Čertování" s MKS, oprašujeme "Anděla" a 28. 12. jej předvádíme v plném obsazení všech alternací. Návštěva 197 platících diváků je ohromující a závěrečné ovace nekonečné. Rok pak zakončujeme silvestrovským večírkem ve stylu 30. let.

A je tu leden roku 2010, ale o tom až na příští výročce.

Možná se z uvedeného výčtu zdá, že se nic moc nedělo, ale:
Odehráli jsme 9x "Anděla" s přibližnou účastí 777 diváků, dále 5 dalších taškařic a cca 40 hodin věnovali zkoušení. Přestěhovali jsme se do nových prostor, které jsme si upravili a také jsme podstatně zkvalitnili naše technické vybavení.

A co nás čeká v tomto roce ? Především intenzivní práce na nastudování "Přípitku" včetně přípravy scény, jež vyústí v premiéru 25. 4. Mezitím odehrajeme 7.3. "Anděla" v Částkově, zúčastníme se zahájení sezony v Chodovaru. Od května začínají zkoušky v Bärnau, 18. června je plánovaná premíéra, na kterou navazuje min. 6 repríz. 5.-8.8. jsou Historické slavnosti, při kterých se počítá s naší účastí, jak s "Donem Camillem", tak s "Přípitkem", v témže měsící 21.8. jsou v Chodovaru slavnosti piva. Určitě budeme chtít "Přípitek" reprízovat. Máme se tedy na co těšit. Je možné, že další aktivity vzejdou z diskuze.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem bez výjimky za aktivní přístup a zájem, který jste v průběhu roku projevovali, ať při přípravě scény, zajišťování rekvizit, obstarávání techniky, kostýmů, kázni na zkouškách, či účasti na realizaci přidružených akcí. Obzvláštní dík pak patří naši milované rejžce Ivě za nastudování tak úspěšného "Anděla" a za odvahu pustit se po tom všem do "Přípitku". Buďme jí prosím oporou a nepovolujme v kvalitním projevu, který jsme ukázali při "Andělovi".
Nechť se nám zadaří i v letošním roce. K tomu "tfuj, tfuj, tfuj a zlomme vaz !!!".