2008

Zpráva o činnosti DS Komedyjanti za r.2008
(jak byla přednesena na výroční schůzi dne 6.2.2009)

Drazí moji !
tak jsme opět o rok zralejší a zkušenější . Rok 2008 lze považovat za opravdu hektický. Začínali jsme pomaloučku a polehoučku.

V lednu prezentací Komedyjantů v kabelové televizi a jednou zkouškou „Fimfára“.

V únoru výroční schůze, zkouška „Fimfára“ a odehrání „Fimfára“ v Tisové a Tachově.

Březen - Fimfárum v Klenčí s příjemným posezením a v Kladrubech.

Hned 1. dubna se zástupci účastnili jednání v Bärnau ohledně účasti našich členů ve „Zlaté stezce“. Odehrálo se „Fimfárum“ v Černošíně a ve Stříbře - tam se jednalo o účast na nesoutěžní přehlídce „Stříbrská pusa“. Zaznamenali jsme rekordní neúčast diváků - přišlo jich pouhých 12. No, podstatné je, že se hrálo za předem sjednanou částku a tak jsme netratili, naopak zdarma jsme zhlédli představení dalšího souboru. Do konce měsíce jsme ještě stihli zahrát scénku v Chodovaru při zahájení sezony a otevření nové pivnice Stará sladovna.

A je zde květen, část souboru v poklidu popíjela „růžové“ v Provence, část pilně nacvičovala pohádku o Šípkové Růžence. 26.5. (pro Azbesta o týden dříve) začalo zkouškové šílenství v Bärnau. Celkem 12 našich členů obsadilo role ve „Švejkovi“ a ve „Zlaté stezce“, pár nadšenců dokonce vystupovalo v obou hrách.

Měsíc červen jsme zahájili pohádkou o Šípkové Růžence, která se odehrála pro Mraveniště (Dům dětí a mládeže). Pokračovalo zkouškové šílenství Švejka a Zlaté stezky v Bärnau, do kterého se podařilo vtěsnat zkoušku „Fimfára“ a jeho odehrání v Konst. Lázních. Také se odehrála taškařice „Chodská skála“, a to u příležitosti pálení milíře na Staré Knížecí Huti. 20.6. se odehrála premiéra „Zlaté stezky“, kterou se vplulo do historických slavností v Bärnau. Ty jsme opustili až v neděli pozdě odpoledne. Hned druhý den jsme ale v Bärnau znovu a zkouší se „Švejk“, který má premiéru následující sobotu, Bärnau opouštíme v neděli dopoledne.

A je tu červenec, pro nás poměrně oddychový, protože jsou pouze dvě reprízy „Švejka“ a „Stezky“.

Srpen zahajujeme další reprízou „Švejka“ a „Stezky“, „Švejk“ se pak ještě hraje v jízdárně v předvečer tachovských Historických slavností. Zde se tradičně účastníme v průvodu, v hlavním programu pácháme scénku ke vzniku samostatné republiky a pak jsme si již užívali na „družebním“ večírku s kolegáčky z Bärnau. Pečené prasátko a skvělý Chodovárek nám dělali tiché společníky. Když jsme u toho Chodovaru, musím zmínit také naši účast na slavnostech piva, kde jsme hráli v rámci oživených exkursí na dvou scénách.

V září zaslouženě odpočíváme.

Říjen začínáme „klepáním kosy“ na repríze „Zlaté stezky“ v Bärnau. Roztáváme až v Zoigelstube při ochutnávce bavorského kvasničáku. Celkem se „Stezka“ odehrála 5× a „Švejk“ také 5×. V tomto měsíci se ještě stihla odehrát „Chodská skála“ na slavnostech v Pernolci, kde měla takový úspěch, že nám tamní vedení nabídlo stálou scénu.

V listopadu začínáme zkoušet novou hru „Postel pro anděla“, stříhneme si „Fimfárum“ v Chodové Plané a účastníme se divadelního bálu v Domažlicích, za což ještě dostaneme zaplaceno (za krátkou ukázku z „Poprasku na Laguně“ a písničku z „Briana“). Jsme pozváni i na letošní bál, který proběhne 7.11.

A je zde konec roku, v prosinci jsme vedle zkoušení „Anděla“ stihli besídku a derniéru „Fimfára“ v poněkud odlehčeném podání a za účasti 135 platících diváků. Celkem jsme „Fimfárum“ odehráli 11× (nepočítám další zkrácené verze pro důchodce a pod.), na kterých nás navštívilo téměř 800 vděčných diváků. A když už jsem u těch čísel, tak za loňský rok jsme odehráli na 25 různých představení a taškařic a to ujde ne ?

Co nás čeká v letošním roce zmíním pouze rámcově. 5. a 18.4. premiéra a II. premiéra „Postele pro anděla“, pak „Anděl“ podle požadavků, určitě opět „Chodovar“ a to 25.4., 22.8. účast na „Historických“, které budou v duchu Jana Lucemburského, družební akce s kolegáčky z Bärnau (hovořilo se o bowlingu, ev. zorganizování společného zájezdu do Č. Krumlova) a dnes přijatý člen Honza Hřebejk nám chce mimo zápisného, věnovat a zároveň s námi nastudovat jeho autorskou hru. Další aktivity možná vzejdou z diskuze, eventuelně se dostaví v průběhu roku.

Tak drazí moji, to byl v hrubém přehledu průběh „osudového osmičkového“ roku, který byl opravdu hektický. Letošní bude vzhledem k periodě aktivity Bärnauských poněkud klidnější. Doufám však, že stejně úspěšný a plný hezkých zážitků ze zdařilých představení. K tomu „tfuj, tfuj, tfuj a zlomme vaz !“.