2007

Zpráva o činnosti DS Komedyjanti za r.2007
(jak byla přednesena na čl.schůzi dne 1.2.2008)

Drazí moji !
Tak jsme zase o rok zkušenější. Rok 2007 nezačal právě nejšťastněji, protože jsme začali platit za pronájem "zkušebny", MKS sálku a kina. V letošním roce nám SMÚT snížila nájem o položku za úklid, ale zase za něj musíme platit MKS ...

Ač se to nezdá, minulý rok byl docela plodný. Začali jsme zkoušet Fimfárum a v únoru jsme si "zfoukli" scénku na country bálu ve Mži. V dubnu byla premiéra Fimfára. Obecenstvo si chválilo posun k lepšímu co se týká výpravnosti scény, využití techniky, ale i hereckého podání. Kladně byly přijaty také písničky, za které patří dík Václavu Holubovi. Poděkovat je třeba také Vašíkovi (Václav Smihrodský) a Martinovi (Novotnému) za zhotovení kulis a technikovi za oživení a zpestření zvuky a světly, všem ostatním za přístup k zajišťování rekvizit, kostýmů a hlavně odpovědný přístup ke zkouškám. Zvláštní pochvalu si pak zaslouží Ivča (Ivana Kožmínová) a Maki (Iva Makoňová), které zaskakovaly za naše novopečené matky, a tak alternovaly převážnou většinu ženských rolí.

Ale zpět k činnosti. V květnu se pár našich členů zapojilo do taškařice v Chodovaru v rámci oslav povýšení vesnice Chodová Planá na městys a zahájení pivní sezóny. V červenci jsme se houfně zapojili do oslav dožitých "50"tin Franty (Havla) a naše delegace se účastnila setkání měst s husitskou tradicí v Neuburgu v SRN. Na pouti v Pernolci jsme pak "vystříhli" ukázku Tří sester.

Srpen byl poměrně bohatý na akce - začalo to družebním večerem v Bärnau - ona to vlastně byla letní slavnost, na které jsme si přivydělali. Pak následovaly Historické slavnosti v Tachově a naše účast ve scénce od Silovského a aktivní zapojení do noční bitvy. Třešničkou na dortu pak byly Pivní slavnosti v Chodovaru, kde jsme obsadili tři scénky.

V říjnu byl výjezd s Fimfárem do Domažlic a začala intenzivní příprava na 15. výročí našeho spolku.

Vlastní oslava proběhla jak známo v listopadu a měla patřičnou odezvu. Myslím, že jsme se opět o něco víc dostali do povědomí spoluobčanů. Osobně jsem byl zastaven několika lidmi, kteří se nějakým omylem dostali na výroční představení (předtím na žádném našem vystoupení nebyli), a byli tak nadšeni, že slibovali, že již žádné naše představení nevynechají. No uvidíme. Myslím, že i my jsme si to užili a bylo příjemné to, že se zapojilo pár bývalých kolegů a kolegyň. Smetana patří Ivče, která si ten blázinec vzala na hrb a dotáhla do vítězného konce. Za čtyři roky budeme slavit 20. výročí.

V listopadu jsme ještě stihli Tři sestry v Domově důchodců v Tachově, kde si to už zkusila i Růženka (Růžena Senftová).

No a je tu prosinec - pár se nás tradičně účastnilo blbnutí s děckama při Mikulášské nadílce ve Mži a u hradeb. Pak jsme si udělali postvánoční besídku, svou účastí podpořili vystoupení kolegáčků z Domažlic, po vystoupení s nimi hezky poseděli a byl tu konec roku.

A co nás čeká v "převratném" roce 2008?
Někdy asi začneme zkoušet něco nového, k tomu se dostaneme v bodě "různé", ale co nás hlavně čeká, je jednání s Městem a MKS ohledně získání prostor, protože jak víte, dříve či později nás čeká výpověď ze Mže. Starosta říkal, ze nás rozhodně nenechají padnout. No uvidíme.

Drazí moji, jak jsem řekl v úvodu, rok 2007 byl celkem aktivní. Děkuji vám za vaše přičinění, že Komedyjanti žijí a do roku 2008 tfuj, tfuj, tfuj a "zlomme vaz!".

Bruno (Miroslav Jarý)