2006

Zpráva o činnosti DS Komedyjanti za r.2006
(jak byla přednesena na čl.schůzi dne 24.2.2007)

Drazí moji !
Rok 2006 byl v porovnání s předchozím rokem poměrně plodný. Na základě prodloužené licence jsme pokračovali v hraní "Poprasku" a tak se odehrálo ještě dalších 8 repríz, což je dost. Celkem jsme si Goldoniho střihli 11x. Ve Stříbře, Kladrubech a Horšovském Týně jsme se s ním účastnili nesoutěžních divadelních přehlídek. V Domažlicích jsme pak zaujali natolik že si nás již objednali na letošní podzim. Vystoupení v Horšáku a Domažlicích bylo vlastně také reciproční a tak jsme oba soubory mohli přivítat také v Tachově. Dá se konstatovat, že posezení po představeních (jak u nás, tak u nich) vedlo k navázání uzších kontaktů souborů.

Značná pozornost se však v loňském roce věnovala nastudování Haškova "Švejka" ve spolupráci s kolegáčky z Bärnau. Jak je asi již známo, pod taktovkou režisérky Yvonne Brosch "potilo krev" 9 členů DS (Franta, Doktor, Martin, Otík, Ivča, Pítrs, Olinka, Bruno, Crusty a v alternaci pak dva naši příznivci - možná členové Venca Holub a Vašík Smihrodský. Tak jak je v Německu zvykem, příprava byla poměrně krátká , ale velice intenzivní. Své si tentokráte užil František, který musel zvládnout poměrně slušné "klády" v němčině. Také ostatní si užili němčiny opravdu dostatečné množství. Hra zaujala, František opravdu zářil, tak se nemůžeme divit palcovým titulkům v německém tisku, jak to bylo zehr gut, a že je fajn když je takovýto fronšaft. V našem tisku samozřejmě opět nebylo o tomto významném projektu nic. No, nic. Jen je škoda, že se tato opravdu zdařilá hra uváděla v Tachově pouze jednou. Když už jsem u té oblasti spolupráce, lze konstatovat, že mimo aktivní účast na "Švejkovi", docházelo i k neformálním setkáním, kdy Bärnauští navštěvovali naše vystoupení, od nás se pak delegace účastnila návštěvy představení v Německu. Skoro pravidelně se jezdí do Bärnau ochutnávat "zoigel", chutnalo se vánoční cukroví, hrál bowling.

No ale zpět k naší činnosti v Čechách. Tradičně jsme se zapojili do historických oslav a účastnili jsme se také na oslavách Chodovaru. Konečně se nám podařilo zajistit i technické zabezpečení - a tím nemyslím brašnu s nářadím, ale osvětlení a ovládací pult. Doufejme, že se to pozitivně projeví na kvalitě našich představení. Zatím negativně se to projevilo na stavu našeho účtu a tak bylo nutno přistoupit k mimořádnému opatření a finance doplnit formou mimořádných členských příspěvků. A co nás čeká tento rok?

Hlavním úkolem je nastudování a vystoupení před veřejností s povídkami z Fimfára od Jana Wericha. Režie se opět ujal Pavel Řepa, učinkuje 12 členů souboru a 2 příznivci - možná členové. Předpokládaný termín premiéry je 21. duben, což je mimořádně sobota. Možná se to zdá daleko, ale stále ještě mnozí na zkouškách svůj text čteme, nejsou kulisy, kostými, rekvizity, neumíme písničky... A to už jak jsem se zmínil, mají o naše vystoupení zájem v Domažlicích. Dále je (na základě informací z MKS) zájem o naši účast na Husitských slavnostech a také v Chodovaru - viz. informace v bodu "různé". Předpokládáme také účast na drobných aktivitách např. letošní Country bál, výpomoc při akcích MKS (Mikulášská nadílka), v oblasti spolupráce s kolegáčky z Bärnau, či zapojení do aktivit jiných sdružení a spolků, jak tomu bylo v minulosti. Případné další náměty můžete prezentovat ve zmíněném bodu "Různé". Tak to je, drazí moji, z mé strany vše. Děkuji vám za dost odpovědný přístup k naší společné činnosti a do dalších aktivit přeji: "Tfuj, tfuj, tfuj - zlomte vaz."