2005

Zpráva o činnosti DS Komedyjanti za r.2005
(jak byla přednesena na čl.schůzi dne 29.1.2006)

Rok 2005 lze hodnotit, oproti předchozím rokům, jako rok poklidnější. Důvodem byl fakt, že se nekonaly oslavy v Bärnau a historické v Tachově byly položeny na bedra profíkům. To však neznamená, že se ansábl povaloval a ničehož se nezúčastnil.

Již v únoru se začalo se zkoušením oprášeného "Poprasku na laguně", téhož měsíce se utužil kolektiv při besídce k "Vítěznému únoru". V dubnu proběhla společně s herci z Bärnau návštěva Prahy, při pilném zkoušení "Poprasku" se stihlo utužení kolektivu při bowlingu. Květen byl pro DSK premierovým - pro velký úspěch se "Poprask" opakoval hned v červnu. V červenci se konaly přípravy na historické slavnosti. Zde se projevila naše schopnost pro inprovizaci - kdo se účastnil první a poslední zkoušky s mistrem Silovským a pak "vyfiknutí" představení při srpnových slavnostech mi jistě dá za pravdu. Potěšitelný je při této příležitosti zjištěný fakt, že se kolegové z Bärnau pod naším vlivem velice rychle přiučují našemu stylu zkoušek a vystoupení. Ve stejný den jako na historických jsme úspěšně reprezentovali také na slavnostech v Chodovaru. Po srpnu nastal útlum. Další akcí byla až listopadová návštěva Rotenburgu společně s Bärnauskými. V prosinci jsme si zablbli při Mikulášské a Vánoční besídce a rok 2005 jsme důstojně zakončili 2 reprízou "Poprasku". V rámci spolupráce se uskutečnila návštěva premiéry divadelní hry režírované Yvonou Brosch v Německu a krátký skeč v rámci oslav výročí otevření hraničního přechodu Studenec-Bärnau. Suma-sumárum: "Poprask" se hrál 3x, 3x se hrálo "něco jiného". Je to málo, ale i tak zasloužíte pochválit - za přístup k zabezpečení uvedených akcí: Pavel za za jeho úspěšné ztvárnění lidského potencionálu, který dokázal předvést, něco na co se dá koukat,a vy ostatní zasloužíte pochvalu za aktivitu a skutečně odpovědný přístup k zabezpečení toho všeho okolo. Všimli jste si,že nebyly potíže se včasným příchodem na zkoušky? Nebo že jste dokázali zajistit velice zdařilou scénu s poměrně bohatým sortimentem kostýmů a rekvizit? A ještě byl čas na srandu a vedlejší činnost. Když jsem u toho materiálového vybavení, stále se nám nepodařilo zajistit vlastní zvukovou techniku a "vercajkové" vybavení - finance na to máme. A co nás čeká v roce 2006?Několik již naplánovaných výjezdů s "Popraskem",zapojení do společné hry s Bärnaouskými a účast na jejich oslavách - zde čekejme záhul při zkouškách a hraní v květnu a červnu v Německu a pak zase v srpnu na historických v Tachově. Po loňském úspěchu lze očekávat zájem ze strany Chodovaru. Otázkou zůstává nastudování nové hry, ev. požádání o prodloužení licence na "Poprask". Nadhozeným problémům se můžeme věnovat v bodu -různé-, děkuji za nezvyklou pozornost.