2004

Zpráva o činnosti DS Komedyjanti za r.2004:
(jak byla přednesena na členské schůzi dne 19.1.2005)

Tak jako rok 2003 i rok 2004 byl pro nás rokem poměrně čiperným. Repertoár sestával z "Černochů", ke kterým se ve druhé polovině sezony přidal "Vláček" a "Vodník", tedy jednoaktovky které vznikly vyloženě účelově, ale které se ujaly. Takto se odehrálo 12 představení. Ale to nebylo zdaleka vše: v rámci prezentační akce "Divadelním vlakem po vlastech českých" bylo odehráno 17 představení, zapojili jsme se do oslav vstupu do EU kdy se v Jízdárně hrálo ve dvou ukázkách. Dále to byla účast na společném česko-německém divadelním projektu v Bärnau, kde se hrálo ve dvou hrách, pak to byla dvě představení v rámci tachovských historických slavností, kde si zahrálo i dost čechů. Toto posílení českými herci se pozitivně odrazilo v dalších společných aktivitách - zájezd do Mnichova, účast na vyhodnocení společné sezony v Tachově a Bärnau, účasti na oslavách Nového roku v Bärnau. Za zmínku stojí i zdařilé baletní vystoupení našich členů v rámci koncertu Dechového orchestru mladých. Ve zprávě o hospodaření jste slyšeli že na "Divadelním vlaku" jsme získali prostředky, které nám pomohou zlepšit materiální vybavení. Na druhé straně se však ukázalo, že v oblasti finančního hospodaření v rámci podobných akcí jsou nedostatky, které se nesmí opakovat. Dobře myšlené zjednodušení ve formální oblasti nakonec vyústilo v nedorozumění. Je to ponaučení pro příště. Zásada - co je psáno to je dáno - se musí bezpodmínečně dodržovat. Zmínil jsem oblast materiálního vybavení, již v r.2003 jsme si polepšili v kostýmovém a technickém vybavení které se logicky shromažďuje v naší zkušebně. Již na loňské schůzi (pak opakovaně i v průběhu sezony) jsem upozorňoval na nepřehlednost v této místnosti, ale není to nic platné. Zvedám tedy varovně prst! Ve zkušebně se opravdu musí uklidit! Pani ředitelka MKS - které nám zkušebnu pronajalo - pojala touhu viděti jak je tato místnost využívána a chce se přijít podívat. To může udělat kdykoliv, protože na kulturáku je denně. Bylo by mi velice trapně kdyby tam přišlo hned zítra. Pořádek dělá přátele. Hadinec, který vládne ve zkušebně způsobuje žaludeční vředy těm, kteří přijdou před představením a začnou shánět kostým a rekvizity a divit se že jim je nikdo nevzal. Nemohl - nebyly k nalezení. Stále nedořešena zůstává otázka vlastní zvukové techniky - s konečnou platností by se mělo řešit zakoupení zesilovače, příp. reprobedny. Tolik co bylo. Co nás čeká? Nastudování nové hry "Poprask na laguně" - režie se ujal Pavel Řepa, účasti na historických slavnostech, o spolupráci projevil zájem i Chodovar. Ať se nám tedy daří: tfuj,tfuj,tfuj ...