2012

Zpráva o činnosti Divadelního spolku Komedyjanti v roce 2012
Drazí moji!
Ač to zní neuvěřitelně, je další rok za námi. Byl to plodný a hektický rok, inu byl to přeci rok 20. výročí trvání našeho spolku. Z dlouhodobých úkolů se nám konečně podařilo zrealizovat instalaci velkokapacitního stropního věšáku a tak si dlouhodobě přecpané zemní věšáky malounko oddechly. My si však oddechnout nemůžeme, neb stále ještě přetrvává úkol rozsáhlé inventarizace kostýmů, rekvizit, kulis a dalšího harampádí, která vyústí v – doufejme - konečné debordelizaci celé zkušebny. Stále se nám nedaří vypěstovat u členů spolku pocit spoluodpovědnosti za pořádek a přehled ve zkušebně, přitom stačí tak málo – uložit věc na její místo a ne ji nechat jen vypadnout z ruky někde v prostotu zkušebny. K tomuto tématu se ještě můžeme vrátit v diskusi.

A nyní k průběhu uplynulého roku měsíc po měsíci:
Leden - nadcházející rok byl zahájen zkoušením hry „Bubáci pro všední den“ pod vedením Pavla Řepy a hry „Ten čtvrtek platí“ pod taktovkou Ivy Kožmínů. K nastudování dvou her bylo přistoupeno z toho důvodu, že je nás hodně a skoro každý si chce zahrát. První zkoušky probíhají na chodbě před zkušebnou a ne jako v předcházejících letech v kinosále, což značně šetří kasu spolku. Ve spolupráci s paní Marií Mirtlovou bylo přistoupeno k práci na brožuře věnující se ochotnickému divadlu v Tachově v období od druhé světové války po současnost.

Únor - zkouší se „Bubáci“ a „Čtvrtek“, proběhla výroční členská schůze, dozvídáme se o tom, že v Bärnau s námi počítají na historické slavnosti v červnu.

Březen - v relaci Plzeňského rozhlasu je pár minut věnováno našemu spolku a jeho výročí. “Bubáci“ mají úspěšnou premiéru v Tachově a vyráží do Plané, pokračuje se ve zkoušení „Čtvrtku“.

Duben - premiéra „Čtvrtku“ – diváci kladně hodnotí výzdobu předsálí, která je zaměřena na reklamu a vlastně je tak již uvádí do děje hry. Nechybí tradiční překvapení v podobě rozdávaných vzorníků voňavek – inu jsme pyšní na Pišóón…; díky dotaci od Kraje mají jak „Bubáci“, tak i „Čtvrtek“ dostatek kvalitních barevných programů. Na základě pozvání se hraje „Čtvrtek“ v Loučimi na Domažlicku.

Květen - a je to tady! Od druhé poloviny měsíce začíná pro zúčastněné aktéry šílený kolotoč zkoušek v Bärnau. Je to naštěstí opět Švejk.Premiéra je „až“ 8.6. …

Červen - zkoušky a 4x odehrání Švejka v Bärnau – jak jinak, s velkým úspěchem.“Bubáci“ se hrají v Muzejní zahradě.Začíná se připravovat „Husitské putování“.Pokračují práce na brožuře o divadelnictví v Tachově.

Červenec - zkouška a odehrání „Čtvrtku“ ve Starém Sedle a v Částkově, začíná se zkoušet „Bitva u Tachova aneb Neuvěřitelné putování husitského spížového vozu po divokém Českém západě“ jehož autorem i režisérem je Petr Loftýn Novotný.Zároveň se začíná i s organizačním zajištěním této vpravdě monstrózní akce jejíž realizace bude mít dopad na značnou část okresu Tachov.Ani nás nepřekvapuje, že MKS akci pojímá tak nějak za svou …

Srpen - zkouší a organizačně se dolaďuje „Putování“ a naše zapojení do Husitských slavností. 15.8. pak vyrážíme na vlastní Putování. Stříbro, Černošín, Olbramov, Chodovar, Planá, Chodský Újezd, Halže. Tam všude dohrkotal náš spížový vůz, tam všude bylo odehráno představení. 17.8. jsme pak dohrkotaly i na náměstí v Tachově a i zde odehrály uvedenou taškařici. Tím však naše aktivita neskončila. Následující den jsme se v rámci Husitských slavností 2x aktivně účastnili bitvy o Tachov, na různých místech několikrát odehráli „Putování..“ a v neděli pak byl v Jízdárně předveden kus „Husité na Světcích“ z leporela Světce v běhu století. Ani jsme si pořádně nevydechli a již jsme se pustili do nazkoušení a 25. jsme pak i odehráli v Chodovaru v rámci Pivních slavností scénku o tom, jak přežijeme konec světa v roce 2012. Tradičně se hrálo na dvou scénách a více jak desetkrát po sobě.

Září - u příležitosti křtu brožury „Ohlédnutí za amatérským divadlem v Tachově 1947-2012“ byla odehrána Mrtvá kočka z „Bubáků“, v rámci Dnů Evropského kulturního dědictví jedna parta na Jízdárně opakovaně hraje scénku s Windišem ze Světeckých historií a ten samý den v rámci Dnů Českého lesa v prostoru Rychty odehrává druhá parta taškařice o plavení dřeva na Tachovsku. A aby toho nebylo málo, hrají se v druhé dekádě „Bubáci“ v Konstantinových lázních.

Říjen - měsíc začínáme tím, že ve Zdi odehráváme „Putování…“ a „Konec světa“, druhý den odjíždíme na Krasíkov kde dáváme tři scénky ze „Světců“. Zde to byl debakl, neb jsem odjížděli s tím, že se jedná o komorní vystoupení pro místní akční skupinu. Nikdo nás neinformoval, že to bude akce s několika stovkami návštěvníků. Poučení: na Krasíkov jedině s ozvučením! Následující víkend se hraje „ČtvrteK“ v Domažlicích a v Tachově. Následně pak „Bubáci“ v Poběžovicích a v Klenčí. Závěr měsíce pak patří nočním prohlídkám Jízdárny v jejichž rámci se hrají vybrané scénky ze „Světců…“

Listopad - v úvodu měsíce se hraje v Plané „Čtvrtek“, v závěru měsíce pak i v Lesné, následně se oprašuje „Putování“ s nímž vystupujeme na divadelním bále v Domažlicích.“Bubáci“ navštíví Chodovou Planou.23.11. odjíždí delegace do Bärnau, kde se účastní vyhodnocení sezony. Na přípravné schůzce se načrtává podoba oslav 20. výročí spolku a pomalu se začíná se zkoušením jednotlivých čísel. Na hrb si to bere Ivča Kožmínů.

Prosinec - tento měsíc je zcela ve znamení oslav. Zajišťuje se organizace, propagace, pilují se jednotlivá vystoupení a s překvapením se zjišťuje, jak málo si pamatujeme jak se co kdysi hrálo…Dnem „D“ je 28. prosinec a jistě máte stále v živé paměti úspěch, kterého jsme svým společným vystoupením dosáhli. Bylo to důstojné vyvrcholení roku v němž jsme si připomněli 20 let společné práce na poli ochotnického divadelničení. Ti, kteří stáli u zrodu spolku mohou nejlépe posoudit kvalitativní posun jak v oblasti technické vybavenosti, tak i v oblasti hereckých schopností a v disciplíně.

Tak, drazí moji, to byl vpravdě hektický rok 2012. A co nás čeká v roce letošním? Podle zájmu několik repríz „Bubáků“ i „Čtvrtku“ a pak jejich derniér. Podle předběžných informací začne Iva i Pavel se zkoušením nových věcí. Více zřejmě v diskusi. Loftýn dostal zadání ke zpracování taškařice, se kterou bychom opakovaně vystoupili na farmářských trzích. Začít by se mělo již v dubnu. Pokusíme se tímto získat dotaci v rámci udělování grantů MAS Zlatá cesta, jíž jsme členi. Počítat můžeme s vystoupením na Slavnostech piva v Chodovaru 24.8., na Historických slavnostech, možná opět na Dnech Českého lesa (14. nebo 21.9), a zcela jistě s námi počítá MKS s vytvořením živého „betléma“ na náměstí první advent 1.12. t.r. Byť je to pouze rámcově, nudit se letos určitě nebudeme. K tomu „Tfuj,tfuj,tfuj a zlomme vaz!“