Mirandolína

MIRANDOLÍNA
Carlo Goldoni

Osoby a obsazení:

Baron di Ripafratta

Markýz di Forlipopoli

Hrabě Albafiorita

Mirandolína, hostinská

Hortensie, herečka

Dejamira, herečka

Fabrizio, číšník

Komorník barona Ripafratty

Sluha hraběte Albafiority
 

Miroslav Jarý
 
Petr Novotný
 
Jan Hřebejk
 
Ivana Kožmínová
 
Olga Poláková
 
Martina Pirožinská

Petr Kalianko

Václav Smihrodský

Jan Vocelka
 

Režie:
Ivana Kožmínová

Výprava a kostýmy:
DS Komedyjanti

Zvuk, osvětlení:
Pavel Štelmák

Kostýmy:
Lucie Hofmeisterová, šití a opravy oděvů, Planá