2013

Zpráva o činnosti Divadelního spolku Komedyjanti v roce 2013

Drazí moji! 
Po roce vás opět vítám na výročním rokování. Dá se říci, že to byl rok plodný jak po umělecké, tak i po materiální stránce. První stránku prezentují desítky představení jejichž úroveň byla většinou na velice solidní úrovni. To je názor jak můj, tak i diváků. Tu druhou stránku pak představují třeba tyto stoly a lavice u nichž rokujeme, ale i technické vybavení které jsme si pořídil. Dnes už představení bez kvalitního ozvučení a nasvícení snad ani nepřipadá v úvahu. Svou úlohu v úspěšnosti představení bezesporu sehrává propracovanost scény včetně rozmanitosti používaných rekvizit a bohatost kostýmů. Byla nasazena laťka, jejíž výška diváka uspokojuje a těší. Jen je potřeba u tohoto trendu setrvat a nevracet se zpět z pozic, kterých jsme dosáhli. Ale jak je tradicí, projděme si rok 2013 měsíc po měsíci.

Leden-rok se zahájil představením „Bubáci pro všední den“ v Bezdružicích a Boru. Zejména Borské představení zůstane navždy uloženo v paměti Cliffa, který po produkci zůstal zapomenut na liduprázdném náměstí kde mu společnost dělal pouze mrazivý severák… V Brnířově se devátá repríza „Čtvrtku“ stává zároveň dernierou. Začínají přípravné práce na nové hře.

 

Únor-hrají se „Bubáci“ ve Svojšíně a Černošíně, výročně se rokuje.

 

Březen-Rejžka Ivča se pevnou rukou a s jasnou představou ujímá přípravy historické komedie od námi oblíbeného Karla Goldoniho „Mirandolina“.Poprvé v historii je požádáno o dotaci v rámci grantového programu vyhlášeného Místní Akční Skupinou Zlatá cesta. Za přidělenou dotaci se zavazujeme, že uspořádáme akci pro širokou veřejnost. Taktovky se ujímá Loftýn s tím, že připraví taškařici pro farmářské trhy.

Duben-„Mirandolina“ se začíná zkoušet 2x týdně a „Bubáci se hrají v Halži.

Květen-„Bubáci“ se hrají v Chrástu a Dobřanech, aktérům „Mirandoliny“ začíná docházet co za kládu představuje šedesát stran textu scénáře.

Červen-2.6. je den „D“ – vydařená premiéra „Mirandoliny“ dává za pravdu rčení ´těžko na cvičišti, lehko na bojišti´. V půlce měsíce se v rámci farmářských trhů odehrává „Trhovec“, celkem povedená taškařice parodující současnou situaci na politické a ekonomické scéně.

Červenec-se jak se sluší a patří na letní měsíc prolenošil.

Srpen-inu, léto a tak se účastí v kostýmovaném průvodu okrajově zapojujeme do Historických slavností a hlavně čerpáme síly na přípravu a realizaci vystoupení v Chodovaru v rámci Pivních slavností.Požadováno bylo ztvárnění prezentace piva Prezident a speciální edice piv pro ZOH v Soči. Jako každoročně se jednalo o téměř vyčerpávající akci a jako každoročně jsme nezklamali.Na pamětihodném nádvoří pivovaru, ve stínu zurčící kašny debutoval a příjemně překvapil Ondra Liška. Také proběhlo jednání s kolegáčky z Bärnau ke společnému divadelnímu projektu v roce 2014.Byla lehce oprášena „Mirandolina“.

Září-zapojujeme se do Dnů evropského dědictví a na Jízdárně odehráváme epizodu Windiše ze Světeckých letopisů.V Domažlicích,Kdyni a Tachově se hrají „Bubáci“ a v Částkově „Mirandolina“. V závěru měsíce část spolku navštěvuje Bärnau, kde se koná akce ke stému výročí rozhledny stojící u státní hranice.Začínají přípravy na novou hru od Františka Nepila „Noc a skála“, do režisérského křesla usedá Pavel Řepa.

Říjen-účast na Dnech Českého lesa které se věnují sklářství na Tachovsku-taškařici na toto téma připravil opět Pavel.Úspěch vystoupení mimo jiné zajistilo i ozvučení scény.Investice do nákupu mikroportů se tak opět ukázala jako účelná.Probíhají zkoušky „Noci“.

Listopad-začíná zkouškou vystoupení na Divadelní bál v Domažlicích a následně i účastí na této bohulibé akci.Ukázalo se, že se zrodilo nové pojetí Bálu a to jako soutěžní akce.S tím jsme nepočítali a tak nám uteklo prvenství i putovní cena v podobě prkna které znamená svět. Hyn se hukáže na letošním Bále!!! V Kladrubech se hrála „Mirandolina“ na kukačku přijeli kolegové ze Stříbra. V Bärnau se část spolku účastnila workshopu k přípravě společného projektu zaměřeného k šestistému výročí započetí cesty Mistra Jana Husa do Kostnice.Opět to bude pojato ve velkém a je zájem o co největší zapojení našich členů.Kdo to zažil v předchozích letech, ví jak je to náročná akce.Zejména na časové vytížení. Na druhé straně se získá řada zkušeností, neboť budeme vedeni profíky z Mnichovského divadla. Zkoušet by se mělo začít počátkem května.

Prosinec-zimu vítáme prací. Ze Zámku se stěhuje nábytek který nám darovalo Město. Okrajově se zapojujeme do akce Mikuláš kterou organizuje MKS.Hraje se „Trhovec“ v zimním provedení – závazek je splněn, grant vracet nemusíme. Roku uzavíráme tradičním mezisvátkovým představením. Dáváme „Mirandolinu“ a překvapením pro diváky je speciální paštika Mirandolinino tajemství. Úspěch slaví představení i paštika. Úplně v závěru roku je uzavřena smlouva o spolupráci našeho spolku a spolku v Bärnau na projektu M.J.H. v roce 2014.

Tolik rok 2013 v kostce.A co nás čeká v roce letošním? Máme za sebou premiéru hry „Noc a skála“. Určitě budou její reprízy stejně jako „Mirandoliny“, těžiště činnosti asi bude v zapojení do projektu M.J.H. – v Bärnau se bude hrát 13. a 14., 27 a 28.6. a v Tachově 4. a 5.7. Také nás čekají Historické slavnosti a určitě si nenecháme ujít Chodovar – 23.8., asi nás opět čeká účast na Dnech evropského dědictví, Dne Českého lesa. Něco bychom měli hukázat na Bále v Domažlicích. Mělo by se začít s přípravou akce „Loď Komedyjantů 2015“. Z předchozího období přetrvává úkol debordelizace zkušebny který bychom už konečně měli splnit. Inu čeká nás toho dost a dost a proto „Tfuj,fuj,fuj a zlomme vaz!“