Historie

V roce 2002 oslavil desáté výročí svého trvání amatérský divadelní soubor "Komedyjanti" z Tachova.

V době svého vzniku navazoval na dlouhou poválečnou tradici amatérského divadla v Tachově. Největší rozkvět amatérských souborů byl v padesátých a první polovině šedesátých let, kdy v Tachově působila celá řada amatérských divadelníků, takže i souborů bylo více.Tato "zlatá éra" tachovských ochotníků spjatá s jmény vůdčích osobností jako byli Rudolf Tomšů, Jaromír Šiml, Miloslav Šlapák nebo Ota Zima, skončila ještě před rokem 1968.

V sedmdesátých letech mladá parta vytvořila soubor, který se však dožil jen tří inscenací, z nichž dvě režíroval Pavel Řepa a jednu Václav Janoušek. Ani osmdesátá léta nebyla na ochotničení v Tachově bohatá. Za celých deset let byly v Tachově sehrány pouze dvě inscenace pocházející z dílen někdejšich divadel malých forem. Na jejich vzniku se podíleli Pavel Řepa a dr.Miroslav Dvořák, z hudebníků pak Emilián Dekoj a Karel Charvát.

Teprve v roce 1992 se pravidelné ochotnické divadelničení v Tachově obnovilo, když Pavel Řepa a Václav Chvátal připravili inscenaci hry Františka Nepila: "Noc a skála". Původní jednorázová legrácka však zájemce chytla a tak o rok později bylo započato s přípravou dalšího titulu, jímž byla Podkalského "Žena v trysku století". A pak již šly další premiéry. Soubor si začal sám upravovat některé literární texty pro divadlo. Původně kroužek pracující při Městském kulturním středisku se posléze stal samostatným občanským združením. Jednotliví členové přicházeli a odcházeli, ale mnozí se znovu vrací a tak v jedenáctém roce své existence je soubor schopen připravit a provozovat dvě představení současně.

Pavel Řepa