2014

Zpráva o činnosti Divadelního spolku Komedyjanti v roce 2014

 

Drazí moji!

Rok 2014 byl pro náš spolek náročný, ale úspěšný. O náročnost se postaralo jak naše zapojení do česko-německého projektu připomínající 600. výročí započetí cesty Mistra Jana Husa do Kostnice, kdy jsme hru „Jan Hus – slova jako plameny“ pomohli obsadit dvaceti lidmi (včetně dětí), tak i zvládnutí v maximálně krátké době (cca deset zkoušek) nazkoušení naší nové hry. O přídomek „úspěšný“ se pak postaraly reakce diváků jak na Husa, tak i na „Ducha“ a v neposlední řadě i na taškařici uvedenou na Divadelním bále v Domažlicích. Ale hezky popořádku:

Leden - v Plané se hrála „Mirandolína“. Proběhla premiéra nové hry režírované Pavlem Řepou „Noc a skála“ – to ještě nikdo netušil, že se bude 14x reprízovat.

Únor – absolvovali jsme výroční jednání, „Noc“ v Bezdružicích a Stráži, v Rievru se uskutečnilo jednání se zástupci DS Bärnau o spolupráci, v závěru měsíce se pak zástupci našeho spolku účastnili semináře k 600. výročí započetí cesty M.J.H. do Kostnice. Jednání bylo v prostorách historického skanzenu v Bärnau. V průběhu měsíce také probíhal kurz country tanců jehož organizátorem byl náš spolek. Byl na něj čerpán grant od MAS Zlatá cesta, na bedrech to leželo Ivče a Pítrsovi.

Březen - původně měl být ukončen kurz coutry tance, ale pro velký zájem z řad účastníků byla s callerem domluvena další setkání. „Noc“ se hraje v Lesné a Boru. Na zkoužkách se oprašuje „Mirandolína“.

Duben – „Noc“ se hraje na Přimdě, v Klenčí a Poběžovicích. „Mirandolína“ okouzlila diváky na zámku ve Svojšíně. Tehdy jsme ještě netušili, že je to její derniéra.

Květen – „Noc“ zavítala do Olbramova. V Bärnau se začíná se zkoušením životopisného díla „Jan Hus-slova jako plameny“. Režíruje opět Yvonne, scénu a kostýmy zajišťuje Andreas – oba jak známo profíci se zkušenostmi z Mnichovského divadla. První zkouška je 9.5. a do konce měsíce jich zvládáme 18…. Je akutní nedostatek herců a tak se verbuje každý, kdo se nestydí vstoupit na prkna která znamenají svět…

Červen – každodenní zkoušení v Bärnau, přetrvává nedostatek herců a jejich častá absence na zkouškách. Yvonn to řeší povoláním kolegy profíka, ten zvládá hned tři role (z toho jednu z těch hlavnějších s pěknou kládou) samozřejmě s nutnými převleky. V praxi to pak vypadá tak, že odejde jednou stranou z hlediště, prokluše zákulisím kde se převlékne a pak důstojně vstoupí druhou stanou. Je samozřejmé, že za této situace není nouze o infarktové stavy. Infarkt sem infarkt tam – hlavně šnél, šnél! – 13. června je premiéra. Premiéra se vydařila stejně jako následující den odehraná první repríza. Před jejím začátkem si ještě pár lidí stačí střihnou scénku „Jak loupežníci našli to správné století“ která se hrála v rámci Dnů Českého lesa u nově otevírané rozhledny na Havranu. Napsal a režíroval Pavel Řepa. Následující víkend jsou v Bärnau historické slavnosti a od nás se očekává zapojení do průvodu. Tož deme. Do konce června se Hus dvakrát reprízuje. Ač je to podivné, v tomto měsíci ještě stíháme účast na valné hromadě Místní akční skupiny Zlatá cesta (jsme jejími členy) a schůzku v Chodovaru, na které se domlouvá naše účast na pivních slavnostech. Požadovaný námět je zase na oběšení. Zadání zní: Náš ležák zastaví i Pendolíno…

Červenec – první víkend se 2x hraje Hus v Tachově. Muzejní zahrada se jeví jako stvořená pro podobné projekty. Do derniéry nám trochu zapršelo… V závěru měsíce se v kostýmech z Mirandolíny zapojujeme do akce pořádané Plzeňským krajem „Barokní večer“ opět v prostorách Muzejní zahrady. Byla to zdařilá akce. Také se činí přípravy na naší účast v Historických slavnostech Tachova.

Srpen – v rámci historických slavností se kočuje po městě s komediantským vozem a taškařicí, která dokladuje doposud utajovaný pobyt mladého Jana Husa v Tachově a vliv tachovských dívek na další životní pouť Mistrovu. S nápadem přišel a režie se chopil Lasy. Naše účast v průvodu je již tradiční. Liják který svlažil celý průvod byl však novinkou. V mumraji doznívajících historických slavností stačíme odzkoušet scénky pro Chodovar. Do Pivních slavností v prostorách Chodovaru se opět zapojujeme se sérií vystoupení na dvou scénách – na nádvoří u kašny a na varně. Odměnou nám je jednak možnost zlikvidovat v rámci jednotlivých vystoupení obsah dodaného soudku, neb konzumace tohoto božího daru je součástí scénáře a druhak privilegium zajít si po představení do ležáckého sklepa a nechat si natočit skvělý ležák do skla půllitru a ne do plastových kalíšků jak je činěno ostatním návštěvníkům.

Září – je ve znamení účasti na nesoutěžní přehlídce divadelních souborů Sokolovská čurda. Prezentujeme se „Nocí a skálou“. Začíná se zkoušet nová hra „Zlý duch Lumpacivagabundus aneb ludrácký trojlístek“ od J.N.Nestroye. Režisérských opratí se ujímá Ivča Kožmínů. Zapojuje se prakticky celý ansábl.

Říjen – „Noc“ se hraje v Tisové, maká se na „Duchovi“. Zájemci o Divadelní bál v Domažlicích se nechali vtáhnout do taškařice, kterou se náš spolek bude na tomto setkání ochotnických divadel prezentovat. S nápadem a scénářem přišel Vašík Smihrodský, který se také ujímá režie a výroby základních pomůcek – vodítek pro loutky. Bude se totiž hrát „loutkové“ divadlo. Loutky jsou v životní velikosti a celkem živé… Tento měsíc je také měsícem zrodu „komediantského“ facebooku, kterému dal život Lasy. V době zpracování zprávy se registrovalo již více jak sto přátel.

Listopad – hraje se „Noc“ v Broumově. Jedeme na bál do Domažlic a svým vystoupením natolik zujímáme publikum, že jen díky tomu, že místní divadelní spolek Karel slaví 10. výročí svého trvání, nezískáváme první místo-pouhé tři hlasy nás dělí od pomyslného zlata. Laťku, kterou jsme nasadili však bude těžké překonat. Nu uvidíme, s čím do Domažlic vyrazíme letos. Nejdůležitější akcí tohoto měsíce však je premiéra „Ducha“. Naplněný sál startuje na první našlápnutí a vydrží mu to až do konce. Dlouhotrvající potlesk pak je důkazem, že byla odvedená dobrá práce. Ivčou zvolená metoda intenzivních zkoušek v relativně krátkém časovém úseku se jeví jako efektivní. Alternace rolí pak jako praktická. V tomto měsíci se také účastníme valné hromady MAS Zlatá cesta.

Prosinec – oprašuje se taškařice o mladém Honzovi Husů a prezentujeme se s ní na farmářských a vánočních trzích. V den vystoupení je sice děsná kosa, ale hrajeme s nadšením sobě vlastním, které je umocněno podávaným svařákem. Stalo se téměř tradicí, že jsou tachované v závěru roku obdarováváni naším vystoupením. Tentokrát je to derniéra „Noci“. Protože tato vystoupení bývají spojena s nějakým překvapením, překvapujeme návštěvníky podávaným vínem. Úplnou tečkou naší činnosti v roce 2014 je silvestrovský večírek, který jsme si připravili v prostorách KATu a který proběhl ve stylu „Haway“. Nikoho tedy nezaskočil rychlokurz tance hula-hula.

Minulý rok skutečně byl, tak jak bylo předpovězeno na loňské výročce, skutečně hektický. Snad nám tedy ten letošní dá trochu vydechnout. Nudit se však nebudeme, o tom svědčí odehraná představení „Ducha“ ve Svojšíně a Stráži a zítřejší účast na Masopustu. Nasmlouvaných je dalších pět vystoupení, MKS má zájem o naší účast na historických slavnostech (7.-9.8.), dá se předpokládat zapojení do Pivních slavností v Chodovaru (22.8.). Snad se nám podaří zrealizovat divadelní putování po vodě (Berounka 29.7.-2.8.), které bude náhradou za plánovanou akci „Loď komediantů“, od které bylo pro značnou finanční náročnost upuštěno. Muzeum počítá, že se i letos zapojíme do „Barokní noci“ (23.7.), také se uvažuje o podání přihlášky na Sokolovskou čurdu. V červenci bude v Tachově nocovat skupina, které potáhne z Prahy do Kostnice (600.let M.J.H.) m.j. přes Bärnau a lze předpokládat že bude zájem o to, abychom se v tom nějak realizovali. No a v závěru roku se počítá s nastudováním nové hry – her? Zkrátka a dobře - jak již bylo řečeno, opět se nudit nebudeme a proto „tfuj,tfuj,tfuj a zlomme vaz“!