2015

Zpráva o činnosti Divadelního spolku Komedyjanti za rok 2015

Drazí moji! Rok utekl jako voda ve Mži a opět přišel čas bilancování. Rok 2015 by se dal označit za poklidnější, neb jsme byly ušetřeni záhulu spojeného se spoluprací s kolegy v Bärnau. Což o letošním roce nepůjde říci.Ač to tedy byl rok relativně poklidný neznamená to, že jsme zcela zaháleli, ale hezky po pořádku:

Leden: Začíná se oprašováním představení „Zlý duch Lumpacivagabundus“ které se naposledy hrálo premiérově v listopadu předchozího roku.

Únor: „Duch“ se hraje ve Svojšíně, Stráži a Chodském Újezdě. Proběhla VČS. Zapojili jsme se do masopustních oslav. V závěru měsíce jsme společně se Zlatým grálem a bärnauskými vyhodnotili, zapili a tak definitivně uzavřeli historické slavnosti v Bärnau v roce 2014 kde jsme se houfně zapojily do divadelního představení věnovaného výročí cesty M.J.Husa do Konstance.

Březen: S „Duchem“ se představujeme v Tachově a Bezdružicích. Zapojujeme se do akce Městské knihovny „Noc s Andersenem“ při které jsou předčítány ukázky z mistrových děl dětem nocujícím v knihovně.

Duben: Zkouška a hraní ducha v Halži a Brnířově. Zde tradičně vlídná atmosféra a posezení v hasičárně.

Květen: „Duch“ se hraje v Horšovském Týně. Zapomněl se vzít obraz ke kramářské písni. Toto šokující zjištění zapíjíme místním pivem a pak je kramářská píseň doprovázena něčím mezi pantomimou a znakovou řečí kterou bravurně zvládla Martina. Oprašuje se Vašíkova scénka s loutkami která měla tak velký úspěch na divadelním bále v Domažlicích a hrajeme jí v rámci pátého výročí fungování KATu. Byla šílená zima a při životě nás drželi organizátoři vařením svařáku…

Červen: Měsíc se zahájil účastí na slavnostech Dne Českého lesa, který se tentokrát konal v Pernolci a kde se pod taktovkou Pavla Řepy odehrála klasická laškovná scénka. V tomto měsíci se také konalo jednání výboru se zástupci KATu ohledně přístavby s multifunkčním sálem, kde nám byly nabídnuty prostory pro realizaci naší činnosti. Za stěžejní akci měsíce lze považovat účast našich členů na oslavách konaných v Bärnau u příležitosti otevření hranic. Součástí oslav byla i soutěž v koulení balíku slámy ve které naši borci a borkyně vyhrály bednu echt bavorského piva.

Červenec: Začaly přípravy na „Divadelní Berounku“. Proběhlo jednání s organizátory Pivních slavností v Chodovaru v Chodové Plané. Jistě zajímavou akcí byla také svatba Loftýna a Martiny které jsme se v hojné míře zúčastnily. Také jsme se zapojili do akce „Barokní den a noc“ kterou pod záštitou Plzeňského kraje připravilo Muzeum Českého lesa. Zapojení bylo jednak aktivní, kdy se odehrála mírně lechtivá scénka „Jak zámecká paní učila svého muže milování“ a druhak pasivní, kdy jsme se barokně okostýmovaní procházely areálem muzea a popíjeli víno, které nám servíroval všudypřítomní komorník Ventilo a povzbuzovali další aktéry barokními povzdechy „ach“, „oh“, „bravo“ a „mondiééé“. Velice zdařilá akce… Také proběhla zkouška hry na „Divadelní Berounku“ s názvem „Jak to Tatomír zpískal aneb Tachov před devíti sty lety“. Hra odhalovala zaručeně pravé informace o založení Tachova. Vlastní akce se pak uskutečnila ve dnech 29.7. až 2.8.. Společně s kapelou Pudeto jsme zplouvali Berounku a po kempech hráli divadlo po kterém následovala zpívaná. Cílem byla propagace a pozvání do Tachova na historické slavnosti konané právě k devítistému výročí Tachova. Akce byla finančně podpořena dotací od Města.

Srpen: Nemohli jsme chybět na historických slavnostech, kde nám byl tentokrát dán prostor v „hlavním vysílacím čase“. Nejdříve jsme však excelovali v průvodu, kde jsme představovali úplně nejprvnější obyvatele Tachova – neandrtálce, nebo tak něco. Večer jsme předvedli scénku o založení Tachova a pak tu lechtivost o zámecké paní. Poslední akcí měsíce byla účast na pivních slavnostech v Chodovaru. Tentokrát se téma dotklo aktuálního problému s hrozící islamizací i když původně mělo jít o propagaci zimního ležáku. To se tak někdy přihodí. Nutno ale říci, že to Pepinovi v tom arabském hábitu docela slušelo…

Září: nic?!

Říjen: Začal schůzkou na které se formovalo odehrání „Revizora“ ten pod taktovkou Míši Lasyho Laška a začala se zkoušet „Sborovna“ kde se režisérských otěží chopil Pavel Doktor Řepa. V Mariánských Lázních se opět odehrála ta lechtivá záležitost o zámecké paní. Proběhlo jednání s kolegy z Bärnau ohledně jejich letošních slavností a naší účasti na nich. Zaměřeny budou na sedmisté výročí narození Karla IV. Vedle toho se budou hrát Tři oříšky pro Popelku.

Listopad: Odzkoušel se a následně odehrál „Duch“ v Plané, Hluboké u Kdyně a Částkově. Pracuje se na „Sborovně“ a na „Revizorovi“.

Prosinec: Proběhlo další jednání s Bärnau. Mají představu, že náš společný zmámý Andreas Arneth z Mnichova napíše hru o Karlu IV. se kterou se pak bude vystupovat v Německu a u nás. Vzhledem k těmto výjezdům bude nutno některé role alternovat. Předběžný požadavek na nás je 6-8 lidí, při alternaci tedy 12-16… Co se týče Popelky ještě nemají úplně jasno, chtěli by tam obsadit i děti. Stěžejní akcí prosince je derniéra „Ducha“ v Tachově. Lze ji označit jako velice zdařilou, což se dalo usoudit z reakcí 180 přihlížejících. Výtěžek který nám připadl byl věnován Tachovské pobočce Hospicu Sv.Jiří. Dar který činil 4.500,-Kč byl předán u příležitosti slavnostního otevření pobočky letos 6.ledna. Na okraj lze ještě zmínit, že v průběhu prosince reprezentovala barvy Komedyjantů trojka ve složení Franta Havel jako Švejk, Mirek Jarý jako Baloun a Honza Krejčí jako Vodička v divadelním představení „Osudy dobrého vojáka Švejka“. Hrálo se v městském divadle ve Weilheimu (SRN) a odehrálo se celkem 8 představení.

Tolik rok 2015. Co nás čeká letos? Bude se pokračovat ve zkoušení „Revizora“ a „Sborovny“ u níž se těšíme na premiéru která bude 5.února. Hned druhý den se po vystřízlivění jistě zapojíme do oslav masopustu. Začnou reprízy „Sborovny“.Ve dnech 19.-20.2. se v Bärnau uskuteční jednání pracovní skupiny jejímž cílem bude koordinace společných česko-německých projektů. 12.března se sejdeme v KATu na oslavě Brunových šedesátin. 1. dubna nás čeká premiéra „Revizora“. V červnu asi 10.-12. Se bude hrát v Bärnau Popelka, 17.-19. Karel IV. a 24.-26. opět Popelka. 24. července se bude hrát „Karel“ v Laufu (SRN) a v srpnu na historických slavnostech v Tachově. 20.8. jsou Pivní slavnosti v Chodovaru. Průběžne se bude jezdit se „Sborovnou“ a „Revizorem“, počítat by se mělo i s „Karlem“ v Praze a Norimberku… Operativně se budou zpřesňovat další akce, jako je Barokní noc, Čertování, Dny Českého lesa a podobné akce na které jsme pravidelně zváni. Tak aby nám to i letos klapalo: „Tfuj,tfuj,tfuj a zlomme vaz“!