Světce v běhu staletí

Historické leporelo o několika obrazech
napsal: Pavel Řepa
režie: Pavel Řepa

 

1. obraz
Poustevníček to všechno našel.
2. obraz
Husiti všechno rozbijou.
3. obraz
Husman nebyl jen zlosyn, ale také podporovatel věd a umění.
4. obraz
Aktuár Roubínek měl pravdu. Žižka a císař Josef byli stejní (ničitelé).
5. obraz
Windischgraetz sice prohnal Pražany, ale Světcům pomohl.
6. obraz
Komunisté jízdárně nepomohli.
7. obraz
Město Tachov jízdárnu zachraňuje.

Osoby a obsazení

1. mnich
2. mnich
Poustevník, husitský kazatel
1. dívka
2. dívka, společnice W. tety
šlechtic, architekt, člen výboru
hejtman,asistentent architekta, člen výboru
1. desátník, Husman, tajemník
2.desátník,purkmistr,předseda
písař
představený Paulánů, Josef II.
paulánský mnich,císařský úředník,stavbyvedoucí
opat, Windischgraetz, starosta
Windischgraetzova teta
1. členka výboru KSČ
2. členka výboru KSČ
Pavel Řepa
Václav Holub
Petr Novotný
Martina Pirožinská
Jana Huels
Jan Krejčí
Jan Hřebejk
Václav Smihrodský
Jan Vocelka
Martin Novotný
Otto Spannbauer
Petr Kalianko
Miroslav Jarý
Iva Makoňová
Olga Poláková
Ivana Kožmínová

 

Akce byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje.