Postel pro anděla

komedie Jaroslava Koloděje

Osoby a obsazení:

Zvoníček, anděl strážný
Ludvík Mysliveček, hlava rodiny
Poldinka Myslivečková, jeho žena
Diana Myslivečková, jeho dcera
Vítek Pytlák, její nápadník
Skorcová, sousedka
Křenek, farář
MVDr. Uhel, veterinář chalupář
Anděl strážný Ariel
Anděl strážný Lanza
Miroslav Jarý
František Havel
Ivana Kožmínová
Martina Krejčí / Jana Huels
Jan Krejčí / Václav Smihrodský
Olga Poláková / Iva Makoňová
Otto Spannbauer / Petr Kalianko
Pavel Řepa / Václav Holub
Jan Vocelka / Olga Poláková
Iva Makoňová / Martin Novotný

Režie:
Ivana Kožmínová

Návrh scény:
Blanka Kožmínová

Kostýmy:
DS Komedyjanti
Lucie Hofmeistrová

Zvuk, osvětlení:
Pavel Štelmák

Hudbu a text písně ke hře složil
Václav Holub

TEXT PÍSNĚ
POSTEL PRO ANDĚLA

Dekl:
Slyšte jen slyšte ty hlasy z hůry,
znějí tak velebně nebeské kůry.
Andělské hlasy zpívají dhóry,
toť svatá pravda je, pravdivá story.

My jsme ti andělé, andělé strážní
tvorů co bývají tak lehkovážní.
Bůh je náš režisér, dal nám těžkou roli,
Nejsme si dost jisti, zda-li dobře zvolil.

Refrén:
Po zdrodu člověka nastala změna,
ze žebra Adama vzniká i žena.
Od těch dob navěky nemají klidu,
andělé musí se věnovat lidu.

Co je hlavní? Bytosti jsme bezpohlavní.
Není problém být a zůstat mravní.
Lidé jsou však jiní, stále se jen množí.
Co s tím máme dělat? Je to vůle Boží!

Refrén: Po zrodu ...

Život je nádhernej, díky za něj Bože,
za to, že můžeme sdílet spolu lože.
Díky vám adělé, že jste s námi stále,
hlavně když míváme někdy i namále.

Refrén: Po zrodu ...