Černošský Pán Bůh 2

Osoby a obsazení:

Prolog:

Děda
Zvídavá holka
Znuděný mladík
Pavel Řepa
Lenka Kajerová
Petr Novotný

Ve všech obrazech: Hospodin - Pavel Řepa

1. obraz - Stvoření světa a Adam a Eva

Archanděl Gabriel
Cherubínská maminka
Adam
Eva
Jan Krejčí
Ivana Kožmínová
Jan Novotný
Martina Křepinská

2. obraz: Jakubova svatba

Izák
Lában
Ezau
Jakub
Ráchel
Lea
Miroslav Jarý
František Havel
Jan Krejčí
Martin Novotný
Martina Křepinská
Olga Poláková

3. obraz: Samson a Dalila

Samson
Dalila
Jan Vocelka
Lenka Kajerová

4. obraz: David a Goliáš

David
Saul
Goliáš
František Havel
Miroslav Jarý
Jan Vocelka

5. obraz: Pokušení krále Davida

Mrs. Uriášová
Posel
Král David
Martina Křepinská
Petr Kalinko
František Havel

6. obraz: Moudrost krále Šalamouna

1. žena
2. žena (Sába)
Král Šalamoun
Lenka Kajerová
Olga Poláková
Petr Novotný

7. obraz: Neblahý sňatek krále Achaba

Král Achab
Prorok Micheáš
Přítel Henry
Jezabel
Miroslav Jarý
Petr Kalinko
Jan Novotný
Lenka Kajerová

8. obraz: Debora a Filištíni

Prorok Baruch
Debora
Jan Novotný
Ivana Kožmínová

Epilog: Jak se poznají vánoce ?

Mabel
Lucy
Noemi
Šerif
Ivana Kožmínová
Olga Poláková
Martina Křepinská
František Havel

V rolích dalších náhodných postav Filištínů, Izraelitů a cherubínů se postupně objevují všichni členové DS Komedyjanti.

Režie:
Ivana Kožmínová

Výprava:
DS Komedyjanti

Kostýmy:
Marcela Horáková

Hudba:
Emilián Dekoj

Hudební doprovod:
sl. Souhradová, J. Havel, J.Vocelka

Zvuk, osvětlení
P. Štelmák

Rekvizity vyrobil Martin Novotný.