Pivní slavnosti - 2009

Rok se s rokem sešel a pánve na varně Rodinného pivovaru Chodovar se opět rozrezonovaly hulákáním švagra Pepina. Chudák paní sládková! Místo, aby přestávku mezi výukovými hodinami Pivní akademie využila k relaxaci, musí naslouchat Pepinovu zážitku se špatným pivem. Přítomní diváci jsou jím pak dokonce zkoušeni ze znalostí o pivu. To na pivovarském nádvoří u kašny, kde hostinští – účastníci zmíněné Pivní akademie – využívají přestávku k dohánění znalostí, se mohou diváci dozvědět co je to vidrovačka, humno, či jak se správně naráží pivo: “To není o tom jen tak to tam vrazit! Pípa se musí šetrně zasunout s jemným doražením. Pivo nesmí být zaskočeno. Musí vědět, že je naráženo.“ Cituje mladý hostinský ze svých poznámek. Také informuje, že pivo netočíme, ale čepujeme – proto máme výčep a ne kolotoč. Touto formou tedy prováděli Komedyjanti, pod taktovkou pana a paní sládkové, v rámci Pivních slavností pivovaru Chodovar, pivní osvětu ctitelům pivního moku.

tak zase příště ...